De organisatie van Orkest Zuid

Orkest Zuid is een projectorkest en is opgericht in 2008. Als rechtsvorm is gekozen voor een stichting met een stichtingsbestuur en een raad van toezicht. Een en ander is notarieel vastgelegd in de acte van oprichting/statuten d.d. 8 mei 2008 en de stichting is als ‘stichting Orkest Zuid’ ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 17226005. De stichting heeft de ANBI-status.

Leden van het Bestuur en Raad van toezicht zijn onbezoldigd. De organisatie wordt geheel bemenst door vrijwilligers, veelal musici uit het orkest.

Meldt mij aan voor de nieuwsbrief

Stichting Orkest Zuid

  • Postbus 6401 | 5600 HK Eindhoven
  • info@orkestzuid.nl
  • www.orkestzuid.nl
  • IBAN: NL35RABO0143241168, BIC: RABONL2U

Beleidsdocumenten en jaarverslagen

Bestuur

Herman Rikhof – penningmeester/voorzitter
Antonette Sanders – marketing en publieksrelaties
William Sniekers – orkestmanager

Artistieke commissie

Jos van de Braak – artistiek leider
Steven Henry
Warner ten Kate
Mark den Braven
Jan Lammers

Orkestmanagement

William Sniekers – voorzitter
Jorik Caljouw
Marijke Boll
Louise Leijendeckers
Frank Jehoel

Financiële zaken

Herman Rikhof – voorzitter
Joep Rijnaarts
Jos Oprins

Marketing en publieksrelaties

Antonette Sanders – voorzitter
Astrid Hendriks
Heike Gramberg
Saskia Martens
Paul Gofers

Raad van toezicht

Eva Wisse – voorzitter
Bert Meijer
Louis Buskens