OrkestZUID is een initiatief van voormalig dirigent (2008-2022) en medeoprichter Jos van de Braak. Het projectorkest werd opgericht in 2008 vanuit de overtuiging dat het mogelijk moest zijn met symfonische blaasmuziek op artistiek hoog niveau een breed publiek te bereiken.

De bezetting van OrkestZUID wordt ieder afzonderlijk project opnieuw samengesteld, afhankelijk van het muzikale programma en de arrangementen. Omdat de deelnemende musici per project bewust kiezen om mee te doen, ontstaat een artistieke en muzikale betrokkenheid die bijzonder en typerend is. Een mix van beroepsmusici en topamateurs richt zich vervolgens op klank en muzikale beleving, met als solide basis de technische vaardigheid. Zo kunnen (gast)dirigent en musici vanuit hun passie voor de volle honderd procent werken aan het samenspel en muzikale karakterisering.

Speerpunten bij de keuze van de muzikale projecten, zijn het aanmoedigen en ontwikkelen van jeugdige instrumentalisten, componisten en dirigenten, het zoeken naar meerwaarde in de samenwerking met artistieke gezelschappen zoals koren en dans- en toneelgroepen, en ten derde het zoeken naar vernieuwende binding met totaal andere disciplines, zoals bijvoorbeeld de wetenschap of het bedrijfsleven.

OrkestZUID is gevestigd in Eindhoven en de musici komen voornamelijk uit Zuid-Nederland. De provincies Brabant, Limburg, Utrecht en Gelderland zijn goed vertegenwoordigd. Het orkest biedt getalenteerde musici de gelegenheid om te musiceren in een ambitieus orkest op de grote concertpodia en steeds vaker ook op bijzondere, alternatieve concertlocaties. Dirigenten, bestuur, musici en andere betrokkenen zetten zich in om zoveel mogelijk mensen deze OrkestZUID-eigen manier van muziekbeleving te laten ervaren.