2021-11-27 KERSTCONCERT ORKESTZUID GAAT NIET DOOR!!!

Helaas heeft het bestuur van OrkestZUID, in overleg met dirigent Jos de Braak, moeten besluiten om het komende kerstconcert “Classical Christmas” te annuleren.

Los van de praktische beperkingen en onmogelijkheden door de nieuwe Corona-maatregelen van de overheid is feitelijk de oproep: beperk vanaf nu de wisselende contacten zoveel mogelijk de komende weken. Wij willen daarin onze verantwoordelijkheid nemen. Zonder repetities de komende weken kunnen we niet ons ambitie niveau voor het concert borgen.

Daarom het besluit het gehele project een jaar op te schuiven naar 18 december 2022, opnieuw in Tilburg. Schrijf dit alvast in de agenda!! 

Jammer, maar het is niet anders.

We wensen iedereen een mooi en vooral gezond Kerstfeest en het allerbeste voor 2022!


Hopelijk zien we elkaar weer bij het concert EINE ALPENSINFONIE
Zaterdag 18 juni 2022, Muziekgebouw in Eindhoven

De indrukwekkende, muzikale Alpenreis is wegens Corona al twee keer geannuleren. Nu staat hij gepland op 18 juni 2022. Duimen maar!


OrkestZuid is een initiatief van dirigent en medeoprichter Jos van de Braak. Dit projectorkest werd opgericht in 2008 vanuit de overtuiging dat het mogelijk moest zijn om met symfonische blaasmuziek op artistiek hoog niveau een breed publiek te bereiken.

De bezetting van OrkestZuid wordt ieder afzonderlijk project opnieuw samengesteld. Omdat de deelnemende musici per project bewust kiezen om mee te doen, ontstaat een artistieke en muzikale betrokkenheid die bijzonder en typerend is. Een mix van beroepsmusici en topamateurs richt zich vervolgens onder leiding van Jos van de Braak, en met medewerking van assistent-dirigent Matthias van Nispen tot Pannerden, op klank en muzikale beleving, met als solide basis de technische vaardigheid. Zo kunnen dirigent en musici vanuit hun passie voor de volle honderd procent werken aan het samenspel en muzikale karakterisering.

Speerpunten bij de keuze van de muzikale projecten, zijn het aanmoedigen en ontwikkelen van jeugdige instrumentalisten, componisten en dirigenten, het zoeken naar meerwaarde in de samenwerking met artistieke gezelschappen zoals koren en dans- en toneelgroepen, en ten derde het zoeken naar vernieuwende binding met totaal andere disciplines, zoals bijvoorbeeld de wetenschap of het bedrijfsleven.

OrkestZuid is gevestigd in Eindhoven en de musici komen voornamelijk uit Zuid-Nederland. De provincies Brabant, Limburg, Utrecht en Gelderland zijn goed vertegenwoordigd. Het orkest biedt getalenteerde musici de gelegenheid om te musiceren in een ambitieus orkest op de grote concertpodia en steeds vaker ook op bijzondere, alternatieve concertlocaties. Dirigenten, bestuur, musici en andere betrokkenen zetten zich in om zoveel mogelijk mensen deze OrkestZuid-eigen manier van muziekbeleving te laten ervaren.