Orkest Zuid

Orkest Zuid is een bovenregionaal Brabants symfonisch blaasorkest en bestaat sinds 2008. Dirigent en (mede)oprichter is Jos van de Braak. Het orkest voert symfonische blaasmuziek uit op een hoog artistiek niveau met getalenteerde amateurmusici én professionals. Orkest Zuid is een projectorkest met een educatieve functie en met vaak verrassend originele projecten waarin dwarsverbanden worden gelegd met andere disciplines, zoals architectuur en natuurwetenschappen. En natuurlijk geeft het daarvoor ook compositieopdrachten.

Door samen te repeteren met beroepsmusici biedt het orkest amateurmusici – waaronder ook conservatoriumstudenten en pas afgestudeerden – de unieke kans om kennis te maken met het musiceren in een groot orkest met een professionele ambiance. Inmiddels is er een traditie ontstaan om jaarlijks projecten te organiseren die zich specifiek richten op jonge talenten die zich willen ontwikkelen als solist of dirigent. Het orkest werkt daarbij samen met conservatoria en muziekscholen.