Orkest Zuid heeft in de afgelopen jaren niet alleen gewerkt aan de eigen artistieke ontwikkeling maar zich ook geprofileerd als een orkest dat grote waarde hecht aan talentontwikkeling. Naast bijzondere programmeringen zijn er projecten gerealiseerd met middelbare scholieren, conservatoriumstudenten , jonge dirigenten, zangers en componisten. Tevens is inmiddels een traditie gevestigd van een solistenconcours voor middelbare scholieren en er is samengewerkt met Fontys conservatorium, Jetnet, CKE en Young Musicians Academy. Bij menig OZ concert waren jonge talenten het stralende middelpunt.

Een overzicht van afgelopen concerten vindt u in het: concertarchief

Aankomende concerten: