De organisatie van Orkest Zuid

Orkest Zuid is een projectorkest en is opgericht in 2008. Als rechtsvorm is gekozen voor een stichting met een stichtingsbestuur en een raad van toezicht. Een en ander is notarieel vastgelegd in de acte van oprichting/statuten d.d. 8 mei 2008 en de stichting is als ‘Stichting Orkest Zuid’ ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 17226005. De stichting heeft de ANBI-status.

Leden van het Bestuur en Raad van toezicht zijn onbezoldigd. De organisatie wordt geheel bemenst door vrijwilligers, veelal musici uit het orkest.

Gebruik dit contactformulier of de contactgegevens onderaan de webpagina om in contact te komen met Stichting Orkest Zuid:

 


  Stichting Orkest Zuid

  • Postbus 6401 | 5600 HK Eindhoven
  • IBAN: NL35RABO0143241168, BIC: RABONL2U

  Beleidsdocumenten en jaarverslagen

   
  Raad van Advies

  Eva Wisse – Voorzitter
  Bert Meijer
  Louis Buskens
  Jan Post
  Jan van den Eijnden

  Bestuur

  Tjaard Sijpkes – Voorzitter & Fondsenwerving
  Joep Rijnaarts – Penningmeester
  Antonette Sanders – Secretaris a.i., PR & Marketing
  William Sniekers – Orkestmanager

  Artistieke commissie

  Luuk Meeuwis – Voorzitter
  Jos van de Braak – Artistiek leider
  Matthias van Nispen tot Pannerden – Assistent dirigent
  Marcel Hendriks
  Steven Henry
  Warner ten Kate
  Jan Lammers
  Kees Waiboer

  Orkestmanagement

  William Sniekers – Voorzitter
  Frank Jehoel
  Jorik Caljouw
  Hannie van der Westen
  Louise Leijendeckers
  Sara Bloemers

  Financiële commissie

  Herman Rikhof – Voorzitter
  Joep Rijnaarts
  Jos Oprins

  Marketing en PR

  Antonette Sanders – Voorzitter
  Erika Hoekstra
  Marion van Eijck
  Paul Gofers
  Heike Gramberg
  Jack Hendriks