De organisatie van Orkest Zuid

Orkest Zuid is een projectorkest en is opgericht in 2008. Als rechtsvorm is gekozen voor een stichting met een stichtingsbestuur en een raad van toezicht. Een en ander is notarieel vastgelegd in de acte van oprichting/statuten d.d. 8 mei 2008 en de stichting is als ‘Stichting Orkest Zuid’ ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 17226005. De stichting heeft de ANBI-status.

Leden van het Bestuur en Raad van toezicht zijn onbezoldigd. De organisatie wordt geheel bemenst door vrijwilligers, veelal musici uit het orkest.

Gebruik dit contactformulier of de contactgegevens onderaan de webpagina om in contact te komen met Stichting Orkest Zuid:


Stichting Orkest Zuid

  • Postbus 6401 | 5600 HK Eindhoven
  • IBAN: NL35RABO0143241168, BIC: RABONL2U

Beleidsdocumenten en jaarverslagen

Raad van Toezicht

Eva Wisse – Voorzitter
Bert Meijer
Louis Buskens

Bestuur

Herman Rikhof – Voorzitter
Joep Rijnaarts – Penningmeester
Antonette Sanders – Secretaris, Marketing en PR
William Sniekers – Orkestmanager
Tjaard Sijpkes – Zakelijke relaties

Artistieke commissie

Jos van de Braak – Artistiek leider
Matthias van Nispen tot Pannerden – Assistent dirigent
Steven Henry
Warner ten Kate
Jan Lammers
Mark den Braven

Orkestmanagement

William Sniekers – Voorzitter
Frank Jehoel
Jorik Caljouw
Hannie van der Westen
Louise Leijendeckers
Sara Bloemers

Financiële commissie

Herman Rikhof – Voorzitter
Joep Rijnaarts
Jos Oprins

Marketing en PR

Antonette Sanders – Voorzitter
Erika Hoekstra
Marion van Eijck
Paul Gofers
Heike Gramberg
Jack Hendriks