De organisatie van OrkestZUID

OrkestZUID is een projectorkest en is opgericht in 2008. Als rechtsvorm is gekozen voor een stichting met een stichtingsbestuur en een raad van toezicht. Een en ander is notarieel vastgelegd in de acte van oprichting/statuten d.d. 14 mei 2008 en de stichting is als ‘Stichting OrkestZUID’ ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 17226005. De stichting heeft de ANBI-status.

Leden van het Bestuur en Raad van toezicht zijn onbezoldigd. De organisatie wordt geheel bemenst door vrijwilligers, veelal musici uit het orkest.

Gebruik dit contactformulier of de contactgegevens op deze pagina om met ons in contact te komen:

 


  Stichting OrkestZUID

  Beleidsdocumenten en jaarverslagen

   
  Raad van Advies

  Eva Wisse – Voorzitter
  Bert Meijer
  Louis Buskens
  Jan Post
  Jan van den Eijnden

  Bestuur

  Tjaard Sijpkes – Voorzitter & Fondsenwerving
  Joep Rijnaarts – Penningmeester
  Antonette Sanders – Secretaris a.i., PR & Marketing
  William Sniekers – Orkestmanager
  Erika Hoekstra – Verbinder, PR & Marketing

  Artistieke commissie

  Luuk Meeuwis – Voorzitter
  Jan Lammers
  Kees Waiboer
  Marcel Hendriks
  Warner ten Kate

  Orkestmanagement

  William Sniekers – Voorzitter
  Frank Jehoel
  Hans Rensen
  Jorik Caljouw
  Louise Leijendeckers
  Marjolein Soeteman
  Sara Bloemers

  Marketing en PR

  Antonette Sanders – Voorzitter
  Erika Hoekstra
  Jack Hendriks
  Paul Gofers
  Ragne Michels
  Jorik Caljouw
  Bart Linsen