Gelukkiger 2021!

 

Het bestuur van OrkestZUID wenst iedereen hele fijne feestdagen en een goede, hoopvolle start van 2021. We hopen dat iedereen, ondanks alle beperkingen, deze dagen kan vieren met zijn dierbaren. Bedenk dat kleine groepjes verspreid over meer dagen, meer warme en waardevolle momenten opleveren! En vooral wenst het bestuur iedereen natuurlijk een goede gezondheid toe.  Helaas kunnen we elkaar niet ontmoeten tijdens de geplande en geannuleerde Kerstconcerten. Ergens in 2021 moet het mogelijk zijn weer samen te musiceren en concerten te geven, want OrkestZUID heeft genoeg uitdagende plannen voor 2021 en de jaren daarna.

 

 

 

Subsidie van de provincie

 

Voor OrkestZUID start 2021 in elk geval veelbelovend: de provincie Noord-Brabant heeft de subsidieaanvraag voor de komende vier jaar goedgekeurd! Dat is fantastisch nieuws. De beoordelingscommissie was zeer positief over onze ambitie om in te zetten op de belevingsmogelijkheden van muziek. De artistieke, inhoudelijke kwaliteit van de plannen werd als uitstekend beoordeeld. De totale beoordeling leidde tot de vierde plaats in de ranking van 37 aanvragen. We zijn er uiteraard trots op en blij dat we hiermee een financiële basis hebben om onze ambities waar te gaan maken.

 

 

Onze plannen

 

In de komende jaren willen we inzetten op allerlei invloedssferen die de muziek ons biedt. Muziek heeft meer krachten dan we vermoeden.  Muziek kan ons openstellen. Muziek verbindt. Muziek kan stress verminderen, concentratie verhogen, creativiteit vergroten, empathisch vermogen verbeteren en zelfs pijn verminderen. Al deze effecten vatten we samen onder de noemer integraal ervaringspotentieel van muziek. De komende jaren gaat OrkestZUID dit concretiseren en tot uiting brengen in onze concerten.
 

 

 

 

Concertagenda

 

Hoewel nog steeds onduidelijk is wanneer een concert met een groot orkest mogelijk zal zijn, staan voor 2021 de volgende concerten op de planning.
- Voorjaar: op zaterdag 12 juni, Eine Alpensinfonie, 20.15 uur, Muziekgebouw Eindhoven
- Najaar: Symphonies of Winds
- Winter: Kerstconcert 

 

 

 

VRIENDEN VAN  OrkestZUID

 

Hoewel we uiteraard heel blij zijn met de subsidie van de provincie, hebben we daarnaast graag de steun van zoveel mogelijk Vrienden van….  Die blijven van grote waarde voor de verbindende relaties binnen en buiten OrkestZUID.  Ons orkest kan niet zonder publiek, en ook niet zonder onze Vrienden van. We willen een community vormen mèt en voor onze relaties, online en offline. Daar werken we hard aan. Juist in deze tijd wil OrkestZUID zijn banden versterken met de musici, de luisteraars online of offline, en met contacten uit de culturele sector en het bedrijfsleven. In de eerste plaats doen we dat doorgaans door prachtige concerten te geven, en ten tweede spelen onze trouwe Vrienden van…… hierbij een voorname partij.
Door Vriend te worden steunt u OrkestZUID bij het realiseren van haar ambities, vernieuwingen en aanpassingen, en helpt u ons deze coronatijd te overbruggen.
Wilt u Vriend worden? OrkestZUID verwelkomt u van harte! Bekijk hoe u in de watten wordt gelegd en meld u aan via onze website www.orkestzuid.nl
 
OrkestZUID is altijd op zoek naar sponsoren. Voor bedrijven en instellingen hebben we een aantrekkelijk pakket met muzikale mogelijkheden ontwikkeld waarin we u tal van nuttige en aangename keuzes voorleggen.
Wilt u hier meer over weten, mail dan naar het bestuur van OrkestZUID ter attentie van a.sanders.boots@gmail.com
 
Het bestuur sluit deze nieuwsbrief af met een toost:
Laat 2021 een gezond en muzikaal jaar worden voor ons allemaal!