zo 26 september 2021 -

OrkestZuid en Orkest Orventus hebben ieder een welomschreven, eigen identiteit. Het ontwikkelen van een eigen identiteit vraagt om een heldere visie en duidelijke keuzes van dirigent en bestuur. Met name de wisselwerking tussen de dirigent als artistiek leider en het bestuur is bepalend. Dit congres staat in het teken van deskundigheidsbevordering van dirigenten én bestuurders van (amateur)muziekverenigingen. In het bijzonder is er aandacht voor de persoonlijkheid van de dirigent. Welke rol speelt deze in de interactie met musici en bestuurders? Dit congres is mede mogelijk door BBM, Fonds voor de Cultuurparticipatie en Verrassende Ontmoetingen.

Zie voor uitgebreide info: https://www.brabantse-muziekbond.nl/8-blaasmuziek/complementary-colours/informatie-complementary-colours

Informatie programma Complementary Colours 26 september
09:15-17:15

🔸 Workshop voor dirigenten: “de persoonlijkheid als ‘instrument’ van de dirigent.”
Competenties op het gebied van leiderschap, communicatie, samenwerking en omgaan met emoties komen aan bod.
In de ochtend de workshops en lezing door respectievelijk musicus en psycholoog Kees Waiboer (Key-Chord), en psycholoog en schrijver Steven Pont.

In de middag de praktijk onder leiding van twee ervaren dirigenten Jos van de Braak en Jacco Nefs in samenwerking met de Koninklijke Harmonie Oefening & Uitspanning uit Goirle.

Programma:
09.15 – 09.30 uur Ontvangst
09.30 – 11.30 uur Workshop “De psychologische competenties van de dirigent” (Kees Waiboer)*
11.30 – 11.45 uur Pauze
11.45 – 12.30 uur Lezing “Effectief communiceren” – Steven Pont
12.30 – 13.15 uur Lunch
13.15 – 14.15 uur Praktijkcoaching 1 (Jos van de Braak, Jacco Nefs, Kees Waiboer)
14.15 – 14.30 uur Pauze
14.30 – 15.30 uur Praktijkcoaching 2 (Jos van de Braak, Jacco Nefs, Kees Waiboer)
15.30 – 15.45 uur Pauze
15.45 – 16.45 uur Praktijkcoaching 3 (Jos van de Braak, Jacco Nefs, Kees Waiboer)
16.45 – 17.15 uur Muzikale eindpresentatie

* Voor auditoren is er de mogelijkheid om in plaats van deze workshop, de inspiratiebijeenkomst van Concertserie Verrassende Ontmoetingen bij te wonen, zie hieronder.

Kosten: Actieve deelnemer €75 (incl. lunch), Auditor €35 (incl. lunch)
Aanmelden: https://www.brabantse-muziekbond.nl/8-blaasmuziek/dirigentenworkshopstart/inschrijven-dirigenten-workshops

🔸 Workshops voor bestuurders: “Effectief leiderschap”
Competenties op het gebied van leiderschap, doeltreffende communicatie en creatief bestuurderschap komen aan bod in een interessant en interactief programma voor bestuurders.

Inspiratiebijeenkomst “Verrassende Ontmoetingen 2.0” is onderdeel van dit programma.
Concertserie Verrassende Ontmoetingen gaat in dialoog met dirigenten en bestuurders over hoe de concertserie optimaal kan fungeren als ‘uithangbord’ van de amateurblaasmuziek. In de bijeenkomst zullen ideeën en suggesties uitgewisseld worden ten aanzien van vernieuwing, verdere ontwikkeling en samenwerking.

Daarnaast een lezing en een workshop door ontwikkelingspsycholoog en systeemtherapeut Steven Pont (NOC*NSF, Start2Create).

Programma:
09.15 – 09.30 uur Ontvangst
09.30 – 11.30 uur Inspiratiebijeenkomst “Verrassende Ontmoetingen 2.0”
11.30 – 11.45 uur Pauze
11.45 – 12.30 uur Lezing “Effectief communiceren” – Steven Pont
12.30 – 13.15 uur Lunch
13.15 – 14.15 uur Workshop “Wederzijdse beïnvloeding” – Steven Pont
14.15 – 14.30 uur Pauze
14.30 – 15.30 uur Inspiratiesessie “4 inzichten voor bestuurders” – NOC*NSF
15.30 – 15.45 uur Pauze
15.45 – 16.45 uur Workshop “Creatief denken” – Start2Create
16.45 – 17.15 uur Muzikale eindpresentatie

Kosten:
Geen, deelname aan het programma is gratis. Lunch is inbegrepen in het programma.

Aanmelden: ivm beperkte ruimte ochtendprogramma graag max 4, middagprogramma max 2 bestuursleden per vereniging. https://www.brabantse-muziekbond.nl/8-blaasmuziek/complementary-colours/inschrijven-bestuurdersworkshops-complementary-colours