za 10 oktober 2020 - 20:00 Muziekgebouw Eindhoven

OrkestZuid en Orkest Orventus zijn twee unieke en uitermate verschillende harmonieorkesten in Noord-Brabant. Beide hebben een zeer duidelijke, eigen identiteit. OrkestZuid richt zich vooral op transcripties van symfonisch repertoire, terwijl Orkest Orventus met name origineel repertoire voor harmonieorkesten speelt. Een tweede verschil is de grootte van de orkesten: OrkestZuid musiceert met gemiddeld tachtig musici per project, waarvan ongeveer tien strijkers, terwijl Orkest Orventus bewust kiest voor een klein en transparant orkest waarin elke stem enkelvoudig bezet is, met uitzondering van de klarinetpartijen.

Natuurlijk staan er ook twee verschillende persoonlijkheden op de dirigentenbok: voor OrkestZuid is dat Jos van de Braak en voor Orkest Orventus Jacco Nefs. De benaderingswijze van de dirigent is medebepalend voor het onmiskenbare verschil in karakter tussen de twee orkesten. Belangrijke overeenkomsten zijn dat beide orkesten op projectbasis werken, op hoog niveau opereren en bestaan uit een combinatie van professionele musici en geselecteerde top-musici.

Complementary Colours zet de verschillende identiteiten van de orkesten genuanceerd neer in klank en kleur, en laat u daardoor de veelzijdigheid van het harmonieorkest beleven op een heel eigen en persoonlijke manier.

OrkestZuid voert een programma uit met componist Richard Wagner in de hoofdrol, Orkest Orventus brengt repertoire waarin het orgel centraal staat. Het concert wordt ingeleid door Ab Nieuwdorp, onder meer bekend als presentator van ‘De Klassieken’ op NPO Radio 4.


Congres Complementary Colours

Het congres Complementary Colours is een twee-eenheid met het gelijknamige concert. Het congres vindt plaats op de dag na het concert, op zondag 11 oktober 2020. De organisatie is in handen van OrkestZuid en Orkest Orventus, in samenwerking met de Brabantse Bond van Muziekverenigingen (BBM).

Zoals vermeld hebben OrkestZuid en Orkest Orventus een welomschreven, eigen identiteit. Het ontwikkelen van een eigen identiteit vraagt om een heldere visie en duidelijke keuzes van dirigent en bestuur. Met name de wisselwerking tussen de dirigent als artistiek leider en het bestuur is bepalend. Dit congres staat in het teken van deskundigheidsbevordering van dirigenten én bestuurders van (amateur)muziekverenigingen. In het bijzonder is er aandacht voor de persoonlijkheid van de dirigent. Welke rol speelt deze in de interactie met musici en bestuurders?